Servicii topografice Cluj-Napoca

CADlist.ro este un website de prezentare a serviciilor topografice oferite. Cu o vechime de 4 ani in domeniul topografiei, oferim servicii de inalta calitate pentru inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara a imobilelor sau orice alta operatiune cadastrala solicitata in conformitate cu legea cadastrului cu modificarile si completarile ulterioare. Activitatea noastra se desfasoara pe raza judetului Cluj, mentionand ca ne putem deplasa si in alte judete pentru proiecte complexe. Dispunem de aparate de ultima generatie, Statii totale si GPS RTK, drept urmare va garantam corectitudinea si precizia masuratorilor exectuate de noi. Seriozitatea si rapiditatea executarii lucrarilor sunt factorii principali pentru care clientii nosti ne recomanda mai departe.

Documentatii

  1. Prima inscriere
  2. Alipire imobile
  3. Dezlipire imobil
  4. Modificare de limite
  5. Modificare de suprafata
  6. Repozitionare...
    Afla mai multe

Topografie

Topografia este o ramură a geodeziei care se ocupă cu tehnica măsurătorilor unei porțiuni a scoarței Pământului, cu determinarea poziției elementelor scoarței terestre pe suprafețe mici (considerate plane), precum și cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a suprafețelor măsurate, în scopul întocmirii de hărți și planuri.
Sursa

Starea lucrarilor

Pentru clienti: Aveti posivilitatea de a va verifica starea lucrarilor solicitate dupa numarul dumneavoastra de telofon. Vor fi afisate toate lucrarile d-voastra, incusiv cele vechi.

Aflat mai multe

Calitatea superioara a serviciilor oferite de noi constituie criterii de baza pentru obtinerea satisfactiei clientilor. Un nivel ridicat de calitate va determina o satisfactie mai deplina a clientului.

Informatii utile


CE ESTE CADASTRU?

Cadastrul este sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitățile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcția și proprietarul. Sistemul de evidență al cadastrului are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliară. (Cadastrul general este sistemul de evidență al imobilelor de pe întreg teritoriul țării.


 CE ESTE CARTEA FUNCIARA?

Cartea funciară este un registru public din România, care cuprinde evidența juridică integrală și exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice și juridice din aceeași localitate. Cartea funciară dovedește existența dreptului real înscris, în folosul persoanei care a dobândit sau constituit cu bună-credință un drept real imobiliar, cât timp nu se dovedește contrariul.


CE ESTE PUBLICITATEA IMOBILIARA?

Publicitatea imobiliară se îndeplinește pe tot teritoriul țării prin carte funciară și are ca obiect înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifică sau care, după caz, se sting și se radiază, ca urmare a actelor și faptelor juridice referitoare la un bun imobil.

Informatii utile


CE ESTE CERTIFICATUL DE URBANISM?

Certificatul de urbanism este actul autorităţii administraţiei publice competente să emită autorizaţii de construire/desfiinţare care se emite, în principal, în vederea începerii procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, inclusiv pentru desfiinţarea construcţiilor ori a altor lucrări ori amenajări.


 CE ESTE EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA?

Extrasul de carte funciară este un document eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară care se prezintă sub forma unui formular standard și care cuprinde informaţii referitoare la descrierea şi identificarea imobilului, înscrieri privitoare la titularul dreptului de proprietate şi la eventualele sarcini existente (drept de uzufruct, ipotecă etc.)


CE ESTE EXTRASUL DIN PLANUL CADASTRAL?

Sectiunea din planul cadastral de carte funciara, cu reprezentarea imobilului si a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului si mentiunea datei ultimei actualizari a bazei de date grafice cu privire la imobilul in cauza.